PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN

Các văn bản kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2017
Ngày đăng 15/06/2017 | 14:14  | Lượt xem: 56

Các văn bản kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2017  

Các văn bản kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Thất năm 2017

 

1. QĐ số 3180/QĐ- UBND của UBND huyện về việc kiện toàn BCH PCTT&TKCN

2. QĐ kiện toàn tiểu ban hậu phương sơ tán