CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY - HĐND - UBND CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa công trình vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn huyện

Ngày đăng 22/09/2022 | 11:05  | Lượt xem: 36
Ngày 20/9/2022, UBND Huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT UBND ngày 25/08/2022 của UBND...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện

Ngày đăng 16/09/2022 | 04:00  | Lượt xem: 33
Công văn số 1055-CV/HU ngày 16/9/2022 của Huyện ủy Thạch Thất về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và...

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày đăng 29/03/2022 | 04:30  | Lượt xem: 536
Sáng ngày 29/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ chín nhằm thảo luận, góp ý vào...

Thông báo của Huyện ủy Thạch Thất về tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân Huyện của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 18/07/2021 | 05:38  | Lượt xem: 219
Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19...

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 23/06/2021 | 07:23  | Lượt xem: 206
Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2021

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 5/2021

Ngày đăng 25/05/2021 | 01:34  | Lượt xem: 194
Huyện ủy Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 5/2021

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 3/2021

Ngày đăng 26/03/2021 | 09:19  | Lượt xem: 232
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 3/2021 (thay thế thông báo số 200 ngày 24/3/2021)

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 3/2021

Ngày đăng 24/03/2021 | 10:14  | Lượt xem: 219
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 3/2021

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 02/2021

Ngày đăng 19/02/2021 | 04:11  | Lượt xem: 52
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 02/2021

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 01/2021

Ngày đăng 21/01/2021 | 11:58  | Lượt xem: 53
Thông báo của Huyện ủy Thạch Thất về lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 01/2021

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 14/01/2021 | 11:25  | Lượt xem: 49
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 12/2020

Ngày đăng 24/12/2020 | 12:36  | Lượt xem: 50
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 12/2020

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 11/2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 06:09  | Lượt xem: 50
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 11/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 10/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 03:43  | Lượt xem: 51
Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 10/2020

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 9/2020

Ngày đăng 28/09/2020 | 10:58  | Lượt xem: 50
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 9/2020
Hiển thị 1 - 15 trong 38 kết quả.