QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học

Ngày đăng 12/05/2022 | 14:30  | Lượt xem: 4
Ngày 11 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 12/05/2022 | 09:30  | Lượt xem: 9
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm...

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

Ngày đăng 12/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 7
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ...

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Ngày đăng 05/05/2022 | 09:12  | Lượt xem: 5
Ngày 04 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số:1494/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 18/04/2022 | 02:00  | Lượt xem: 8
Ngày 15 tháng 04 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày đăng 08/04/2022 | 04:28  | Lượt xem: 46
Ngày 08 tháng 4 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 1200/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 29/03/2022 | 01:20  | Lượt xem: 71
Ngày 28 tháng 3 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 1060/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường

Ngày đăng 25/03/2022 | 04:01  | Lượt xem: 82
Ngày 25 tháng 3 năm 2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số: 1040/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước cúa Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày đăng 25/03/2022 | 10:26  | Lượt xem: 72
Ngày 09 tháng 3 năm 2022, UBND thành phố Ban hành Quyết định số: 867/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:30  | Lượt xem: 68
Ngày 07 tháng 02 năm 2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số: 492/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc...

Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/01/2022 | 02:00  | Lượt xem: 41
Ngày 27 tháng 01 năm 2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số 417/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

Ngày đăng 27/12/2021 | 09:30  | Lượt xem: 8
Ngày 24 tháng 12 năm 2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 5345/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Ngày đăng 15/12/2021 | 02:30  | Lượt xem: 10
Ngày 13 tháng 12 năm 2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số: 5219/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm...

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 24/11/2021 | 02:00  | Lượt xem: 4
Ngày 22 tháng 11 năm 2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4943/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...

Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế Hà Nội.

Ngày đăng 08/11/2021 | 02:30  | Lượt xem: 8
Ngày 05 tháng 11 năm 2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số: 4732/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm...
Hiển thị 1 - 15 trong 37 kết quả.