QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giải quyết thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh xã hội

Ngày đăng 07/05/2024 | 16:30  | Lượt xem: 34
Quyết định về việc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã giải quyết thủ tục liên quan đến việc cấp giấy phép cho người lao động nước...

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/03/2024 | 06:30  | Lượt xem: 102
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải...

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/03/2024 | 06:30  | Lượt xem: 106
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền...

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội

Ngày đăng 12/03/2024 | 08:00  | Lượt xem: 79
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng...

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, Viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đu, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/02/2024 | 08:00  | Lượt xem: 86
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Công chức, Viên chức; Chính quyền địa phương; Thi đu, khen thưởng thuộc phạm...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn TP Hà Nội

Ngày đăng 16/02/2024 | 05:30  | Lượt xem: 89
Ngày 16/02/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏi trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB&XH Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/01/2024 | 05:30  | Lượt xem: 113
Ngày 29/01/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏi...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/01/2024 | 05:30  | Lượt xem: 84
Ngày 12 tháng 01 năm 2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 19/12/2023 | 06:05  | Lượt xem: 228
Ngày 19/12/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6468/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi

Ngày đăng 03/12/2023 | 04:31  | Lượt xem: 210
Ngày 01 tháng 12 năm 2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6144/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục...

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Luật sư, Công chứng, Hộ tịch, Lý lịch tư pháp

Ngày đăng 13/11/2023 | 09:00  | Lượt xem: 140
Ngày 10/11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa...

Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ủy quyền cho UBND cấp xã đủ điều kiện tiếp nhận và giải quyết

Ngày đăng 09/11/2023 | 10:30  | Lượt xem: 213
Ngày 08/11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5683/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện ủy quyền cho cấp xã

Ngày đăng 09/11/2023 | 10:00  | Lượt xem: 221
Ngày 08/11/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5682/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động Thương binh và...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

Ngày đăng 25/09/2023 | 10:07  | Lượt xem: 89
Ngày 22/9/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4758/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý...

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản

Ngày đăng 15/09/2023 | 09:30  | Lượt xem: 92
Ngày 12/9/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4540/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công...