QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành trong lĩnh vực môi trường

Ngày đăng 26/07/2022 | 09:00  | Lượt xem: 24
Ngày 25 tháng 7 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải...

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành lĩnh vực Lao động Thương Binh và Xã hội

Ngày đăng 04/07/2022 | 08:00  | Lượt xem: 28
Ngày 28 tháng 6 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2218/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ...

Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 27/06/2022 | 09:00  | Lượt xem: 24
Ngày 24 tháng 6 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính; thủ tục hành...

Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC thay thế; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT, UBND cấp huyện

Ngày đăng 03/06/2022 | 01:38  | Lượt xem: 39
Ngày 01 tháng 6 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành;...

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 34
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục trung học

Ngày đăng 12/05/2022 | 02:30  | Lượt xem: 42
Ngày 11 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 12/05/2022 | 09:30  | Lượt xem: 49
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm...

Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

Ngày đăng 12/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 42
Ngày 10 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ...

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Ngày đăng 05/05/2022 | 09:12  | Lượt xem: 33
Ngày 04 tháng 5 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số:1494/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 18/04/2022 | 02:00  | Lượt xem: 32
Ngày 15 tháng 04 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục...

Quyết định công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày đăng 08/04/2022 | 04:28  | Lượt xem: 90
Ngày 08 tháng 4 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 1200/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành...

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 29/03/2022 | 01:20  | Lượt xem: 99
Ngày 28 tháng 3 năm 2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số: 1060/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường

Ngày đăng 25/03/2022 | 04:01  | Lượt xem: 115
Ngày 25 tháng 3 năm 2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số: 1040/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước cúa Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày đăng 25/03/2022 | 10:26  | Lượt xem: 111
Ngày 09 tháng 3 năm 2022, UBND thành phố Ban hành Quyết định số: 867/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:30  | Lượt xem: 108
Ngày 07 tháng 02 năm 2022, UBND thành phố ban hành Quyết định số: 492/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính thuộc...
Hiển thị 1 - 15 trong 42 kết quả.