QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến đối với Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy thiết kế, sản xuất và chế tạo các loại bảng mạch điện tử (PCB), lắp ráp sản phẩm tại lô CN9 KCN Thạch Thất - Quốc Oai

Ngày đăng 06/02/2024 | 14:14  | Lượt xem: 12
Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy...

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất

Ngày đăng 02/02/2024 | 08:56  | Lượt xem: 17
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày đăng 26/01/2024 | 06:00  | Lượt xem: 209
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghệp làng nghề Dị Nậu, Thạch Thất

Ngày đăng 18/01/2024 | 07:00  | Lượt xem: 22
Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghệp làng nghề Dị Nậu, Thạch Thất

Thạch Thất phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bình Phú I - Giai đoạn 2

Ngày đăng 16/10/2021 | 04:37  | Lượt xem: 371
Ngày 15/10/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình...

Hà Nội: Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

Ngày đăng 23/11/2017 | 03:10  | Lượt xem: 397
HNP - Ngày 13/11/2017, UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 7903/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất,...

Phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Liên Quan, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 16/11/2017 | 03:13  | Lượt xem: 324
HNP - Ngày 21/11/2014 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan (Thạch Thất) đến năm 2030, tỷ...

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

Ngày đăng 14/11/2017 | 03:12  | Lượt xem: 657
HNP - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5785/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đến...