QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thạch Thất phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bình Phú I - Giai đoạn 2

Ngày đăng 16/10/2021 | 16:37  | Lượt xem: 137
Ngày 15/10/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình...

Hà Nội: Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

Ngày đăng 23/11/2017 | 03:10  | Lượt xem: 140
HNP - Ngày 13/11/2017, UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 7903/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất,...

Phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Liên Quan, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 16/11/2017 | 03:13  | Lượt xem: 124
HNP - Ngày 21/11/2014 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan (Thạch Thất) đến năm 2030, tỷ...

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

Ngày đăng 14/11/2017 | 03:12  | Lượt xem: 164
HNP - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5785/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đến...