QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ QUY HOẠCH - XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định phê duyệt phương án tuyến đường ĐH 06 (đoạn Kim Quan - Cần Kiệm), tỷ lệ 1/500 địa điểm Thạch Thất, Hà Nội

Ngày đăng 12/06/2024 | 10:58  | Lượt xem: 111
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định phê duyệt phương án tuyến đường ĐH 06 (đoạn Kim Quan - Cần Kiệm), tỷ lệ 1/500 địa điểm Thạch Thất, Hà Nội

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, tỷ lệ 1/500 tại xã Yên Bình, Thạch Thất

Ngày đăng 05/06/2024 | 09:30  | Lượt xem: 78
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu biệt thự nhà vườn sinh thái Yên Bình, tỷ lệ...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Nhà lưu niệm Bắc Hà và khu vực phụ cận tại xã Cần Kiệm, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 25/05/2024 | 09:21  | Lượt xem: 88
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích Nhà lưu niệm Bắc Hà và khu vực phụ cận tại xã Cần Kiệm, tỷ...

Tổng hợp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/4/2024

Ngày đăng 03/05/2024 | 03:00  | Lượt xem: 192
Tổng hợp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/4/2024

Quyết định số 2092/QĐ-UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thất

Ngày đăng 03/05/2024 | 02:11  | Lượt xem: 381
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thất

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thất đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 19/03/2024 | 05:00  | Lượt xem: 538
Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thất đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến đối với Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy thiết kế, sản xuất và chế tạo các loại bảng mạch điện tử (PCB), lắp ráp sản phẩm tại lô CN9 KCN Thạch Thất - Quốc Oai

Ngày đăng 06/02/2024 | 02:14  | Lượt xem: 63
Niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy...

Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất

Ngày đăng 02/02/2024 | 08:56  | Lượt xem: 96
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí, tỷ lệ 1/500 tại xã Tiến Xuân, Thạch Thất

Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ngày đăng 26/01/2024 | 06:00  | Lượt xem: 1335
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghệp làng nghề Dị Nậu, Thạch Thất

Ngày đăng 18/01/2024 | 07:00  | Lượt xem: 135
Quyết định Phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghệp làng nghề Dị Nậu, Thạch Thất

Thạch Thất phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bình Phú I - Giai đoạn 2

Ngày đăng 16/10/2021 | 04:37  | Lượt xem: 416
Ngày 15/10/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định số 3959/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Bình...

Hà Nội: Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

Ngày đăng 23/11/2017 | 03:10  | Lượt xem: 459
HNP - Ngày 13/11/2017, UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 7903/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất,...

Phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Liên Quan, tỷ lệ 1/5000

Ngày đăng 16/11/2017 | 03:13  | Lượt xem: 374
HNP - Ngày 21/11/2014 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Liên Quan (Thạch Thất) đến năm 2030, tỷ...

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất

Ngày đăng 14/11/2017 | 03:12  | Lượt xem: 777
HNP - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5785/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đến...