GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN - NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN - NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Thạch Thất triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thạch Thất năm 2022

Ngày đăng 21/10/2021 | 15:08  | Lượt xem: 92
Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các...

Bài viết đạt giải Nhì cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2018 của thành phố Hà Nội: Người mẹ hiền của đàn trẻ thơ

Ngày đăng 04/10/2018 | 04:02  | Lượt xem: 120
Tiếp xúc với Cô giáo Nguyễn Thị Thư - một người giáo viên giản dị, vô cùng gần gũi, ngày ngày tới trường trên chiếc xe thô sơ, vậy mà chị đã có 8 năm...

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "người tốt việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước huyện Thạch Thất năm 2019

Ngày đăng 12/09/2018 | 07:50  | Lượt xem: 93
Quyết định số 3214/QĐ- UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "người tốt việc tốt"...

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "người tốt việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước huyện Thạch Thất năm 2019

Ngày đăng 12/09/2018 | 07:50  | Lượt xem: 65
Quyết định số 3216/QĐ- UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện về việc thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "người tốt...

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước huyện Thạch Thất năm 2019

Ngày đăng 03/08/2018 | 08:50  | Lượt xem: 71
Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến "Người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước huyện Thạch Thất...

Quyết định về việc tặng giải thưởng cho các tác phẩm, tác giả đạt giải trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2018

Ngày đăng 20/06/2018 | 07:50  | Lượt xem: 67
Quyết định về việc tặng giải thưởng cho các tác phẩm, tác giả đạt giải trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2018

Thông báo về việc kiện toàn Cụm thi đua thuộc huyện Thạch Thất

Ngày đăng 09/03/2018 | 08:52  | Lượt xem: 19
Thông báo về việc kiện toàn Cụm thi đua thuộc huyện Thạch Thất