THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng - Bố Cóc, Đại Đồng; Đồng Cháu, Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Ngày đăng 17/04/2024 | 09:51  | Lượt xem: 30
Hồ sơ mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất tại khu Lỗ Đòng - Bố Cóc, Đại Đồng; Đồng Cháu, Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Ngày đăng 16/04/2024 | 02:39  | Lượt xem: 12
Kế hoạch tổ chức phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Quyết định số 1644/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 27/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/04/2024 | 10:18  | Lượt xem: 31
Quyết định số 1644/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 27/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền...

Quyết định số 1402/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 13/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ-TB-XH Hà Nội

Ngày đăng 16/04/2024 | 10:16  | Lượt xem: 24
Quyết định số 1402/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 13/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 16/04/2024 | 09:55  | Lượt xem: 15
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất để thực hiện...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất trồng cây lâu năm của các hộ dân trên địa bàn xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 16/04/2024 | 09:51  | Lượt xem: 10
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất trồng cây lâu năm của các hộ dân trên địa bàn xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất để thực hiện dự...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Kim Quan, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 16/04/2024 | 09:49  | Lượt xem: 9
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Kim Quan, huyện Thạch Thất để thực hiện...

Thông báo về việc niêm yết danh sách CB, CC, VC được xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 1 năm 2024 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngày đăng 15/04/2024 | 04:57  | Lượt xem: 34
Thông báo về việc niêm yết danh sách CB, CC, VC được xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 1 năm 2024 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm...

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Cháy, Hương Ngải, khu Lỗ Đòng - Bốc Cóc xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 12/04/2024 | 05:00  | Lượt xem: 26
Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Cháy, Hương Ngải, khu Lỗ Đòng - Bốc Cóc...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện Phương án BT, HT và TĐC cho các hộ dân tại khu Tái định cư Nam đường tỉnh lộ 420 thuộc địa bàn xã Bình Yên, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 12/04/2024 | 10:00  | Lượt xem: 24
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện Phương án BT, HT và TĐC cho các hộ dân tại khu Tái định cư Nam đường tỉnh...

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì ATTP" huyện Thạch Thất năm 2024

Ngày đăng 12/04/2024 | 09:58  | Lượt xem: 18
Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì ATTP" huyện Thạch Thất năm 2024

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2024

Ngày đăng 08/04/2024 | 08:35  | Lượt xem: 43
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2024

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2024 (lần 2)

Ngày đăng 08/04/2024 | 08:32  | Lượt xem: 43
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2024 (lần 2)

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Đồng Cháy- Hương Ngải, khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc - Đại Đồng

Ngày đăng 05/04/2024 | 03:21  | Lượt xem: 108
Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu Đồng Cháy- Hương Ngải, khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc - Đại Đồng

Kế hoạch Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa huyện Thạch Thất năm 2024

Ngày đăng 05/04/2024 | 02:07  | Lượt xem: 60
Kế hoạch Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa huyện Thạch Thất năm 2024