THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất thông báo Về việc niêm yết danh sách cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 2 năm 2024

Ngày đăng 12/07/2024 | 18:30  | Lượt xem: 99
UBND huyện Thạch Thất thông báo Về việc niêm yết danh sách cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng bậc lương trước thời hạn đợt 2 năm 2024 do lập...

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trường THPT Hai Bà Trưng huyện Thạch Thất

Ngày đăng 10/07/2024 | 12:00  | Lượt xem: 119
UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định dự án Trường THPT Hai Bà Trưng huyện...

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất

Ngày đăng 02/07/2024 | 06:30  | Lượt xem: 106
UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc phê duyệt Phương án tuyến đường từ QL21 đi khu tái định cư Đại học Quốc gia, tỷ lệ 1//500 (tuyến 1) huyện Thạch Thất

Ngày đăng 28/06/2024 | 04:46  | Lượt xem: 150
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc phê duyệt Phương án tuyến đường từ QL21 đi khu tái định cư Đại học Quốc gia, tỷ lệ 1//500 (tuyến...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất của các hộ dân trên địa bàn xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 28/06/2024 | 09:33  | Lượt xem: 87
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất của các hộ dân trên địa bàn xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất để thực hiện dự án Cải tạo, nâng...

UBND huyện Thạch Thất ban hành Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Ngày đăng 27/06/2024 | 09:23  | Lượt xem: 106
UBND huyện Thạch Thất ban hành Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Thông báo về việc niêm yết công khai phương án tuyến và xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư

Ngày đăng 25/06/2024 | 09:31  | Lượt xem: 180
Thông báo về việc niêm yết công khai phương án tuyến và xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 25/06/2024 | 09:29  | Lượt xem: 57
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất để thực hiện...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc huỷ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất của hộ dân xã Phùng Xá

Ngày đăng 24/06/2024 | 03:32  | Lượt xem: 61
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc huỷ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất của hộ dân...

UBND huyện Thạch Thất ban hành Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Ngày đăng 24/06/2024 | 03:30  | Lượt xem: 58
UBND huyện Thạch Thất ban hành Giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 24/06/2024 | 03:29  | Lượt xem: 47
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất để thực hiện...

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tu bổ, tôn tạo Chùa Long Cảnh xã Kim Quan

Ngày đăng 24/06/2024 | 07:50  | Lượt xem: 71
UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tu bổ, tôn tạo Chùa Long Cảnh xã Kim Quan

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tu bổ, tôn tạo đình Kim Quan xã Kim Quan

Ngày đăng 24/06/2024 | 07:49  | Lượt xem: 50
UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tu bổ, tôn tạo đình Kim Quan xã Kim Quan

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất của các hộ dân trên địa bàn xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất

Ngày đăng 24/06/2024 | 07:47  | Lượt xem: 40
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định thu hồi đất của các hộ dân trên địa bàn xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất để thực hiện dự án Cải tạo, nâng...

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất

Ngày đăng 24/06/2024 | 07:45  | Lượt xem: 42
UBND huyện Thạch Thất ban hành các Giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất