LỊCH CÔNG TÁC LỊCH CÔNG TÁC

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 27/6/2022 đến 02/07/2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 08:00  | Lượt xem: 19
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 27/6/2022 đến 02/07/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 20/6/2022 đến 25/06/2022

Ngày đăng 17/06/2022 | 05:00  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 20/6/2022 đến 25/06/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến 18/06/2022

Ngày đăng 13/06/2022 | 09:00  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 13/6/2022 đến 18/06/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 06/6/2022 đến 11/06/2022

Ngày đăng 06/06/2022 | 10:57  | Lượt xem: 20
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 06/6/2022 đến 11/06/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 30/5/2022 đến 04/6/2022

Ngày đăng 30/05/2022 | 03:30  | Lượt xem: 17
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 30/5/2022 đến 04/6/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 23/5/2022 đến 28/5/2022

Ngày đăng 23/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 23/5/2022 đến 28/5/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 16/5/2022 đến 21/5/2022

Ngày đăng 16/05/2022 | 04:02  | Lượt xem: 16
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 16/5/2022 đến 21/5/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022

Ngày đăng 09/05/2022 | 09:00  | Lượt xem: 26
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 09/5/2022 đến 14/5/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 02/05/2022 đến 07/05/2022

Ngày đăng 29/04/2022 | 04:59  | Lượt xem: 24
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 02/05/2022 đến 07/05/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 25/04/2022 đến 03/05/2022

Ngày đăng 25/04/2022 | 09:10  | Lượt xem: 20
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 25/04/2022 đến 03/05/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 18/04/2022 đến 23/04/2022

Ngày đăng 15/04/2022 | 06:00  | Lượt xem: 15
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 18/04/2022 đến 23/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 11/04/2022 đến 16/04/2022

Ngày đăng 08/04/2022 | 05:30  | Lượt xem: 12
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 11/04/2022 đến 16/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 04/04/2022 đến 10/04/2022

Ngày đăng 02/04/2022 | 10:00  | Lượt xem: 14
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 04/04/2022 đến 10/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 28/03/2022 đến 02/04/2022

Ngày đăng 25/03/2022 | 10:30  | Lượt xem: 12
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 28/03/2022 đến 02/04/2022

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 21/03/2022 đến 26/03/2022

Ngày đăng 19/03/2022 | 09:00  | Lượt xem: 12
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND và UBND huyện từ ngày 21/03/2022 đến 26/03/2022
Hiển thị 1 - 15 trong 44 kết quả.