LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa công trình vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn huyện

Ngày đăng 22/09/2022 | 11:05  | Lượt xem: 36
Ngày 20/9/2022, UBND Huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT UBND ngày 25/08/2022 của UBND...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện

Ngày đăng 16/09/2022 | 04:00  | Lượt xem: 33
Công văn số 1055-CV/HU ngày 16/9/2022 của Huyện ủy Thạch Thất về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và...

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2022

Ngày đăng 22/06/2022 | 08:00  | Lượt xem: 32
UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2022.

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2022

Ngày đăng 17/06/2022 | 09:00  | Lượt xem: 20
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng cuối năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2022

Ngày đăng 07/06/2022 | 10:30  | Lượt xem: 24
Huyện ủy Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2022

Lịch tiếp công dân Tuần 16

Ngày đăng 07/04/2022 | 10:29  | Lượt xem: 30
Chi tiết xem tại đây

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày đăng 29/03/2022 | 04:30  | Lượt xem: 536
Sáng ngày 29/3/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ chín nhằm thảo luận, góp ý vào...

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy Thạch Thất 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng 09/03/2022 | 10:30  | Lượt xem: 7
Huyện ủy Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy Thạch Thất 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất năm 2022

Ngày đăng 13/01/2022 | 09:30  | Lượt xem: 5
Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 09:30  | Lượt xem: 4
Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2022

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất năm 2022

Ngày đăng 31/12/2021 | 10:00  | Lượt xem: 4
UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất năm 2022

Thông báo của Huyện ủy Thạch Thất về tạm dừng tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân Huyện của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 18/07/2021 | 05:38  | Lượt xem: 219
Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19...

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2021

Ngày đăng 23/06/2021 | 07:23  | Lượt xem: 206
Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất 6 tháng cuối năm 2021

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 5/2021

Ngày đăng 25/05/2021 | 01:34  | Lượt xem: 194
Huyện ủy Thạch Thất thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 5/2021

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 3/2021

Ngày đăng 26/03/2021 | 09:19  | Lượt xem: 232
Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư huyện ủy tháng 3/2021 (thay thế thông báo số 200 ngày 24/3/2021)