danh bạ các cơ quan

Thông báo tuyển dụng
tuyên truyền pbgdpl
Cơ quan hành chính
Hành chính công
Quản lý 1 cửa
Tra cứu hồ sơ
Công báo HN
thông tin dự án
Văn bản pháp quy
cơ sở dữ liệu
Quê hương
Danh nhân

giới thiệu chung

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT

Ngày đăng: 05/08/2015 | Lượt xem: 4

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT

- Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan - huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (04).33842245

- Email: vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

Đơn vị hành chính gồm: 22 xã, 01 thị trấn

 

 

CÁC CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN:

 

TT
 Các phòng, ban
Số ĐT
ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 Văn phòng HĐND- UBND

 0433842245

vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

2

 Phòng Nội vụ

 0433842724

pnv_thachthat@hanoi.gov.vn

3

 Phòng Văn hoá TT- TT

 0433842640

pvh_thachthat@hanoi.gov.vn

4

 Phòng Giáo dục

 0433842257

pgddt_thachthat@hanoi.gov.vn

5

 Phòng Tài chính kế hoạch

 0433671491

ptckh_thachthat@hanoi.gov.vn

6

 Phòng Tài nguyên MT

 0433842321

ptnmt_thachthat@hanoi.gov.vn

7

 Thanh tra huyện

 0433842479

thanhtra_thachthat@hanoi.gov.vn

8

 Phòng Y tế

 0433682363

pyt_thachthat@hanoi.gov.vn

9

 Phòng Tư pháp

 0433842626

ptp_thachthat@hanoi.gov.vn

10

 Phòng Kinh tế

 0433842234

pnnptnt_thachthat@hanoi.gov.vn

11

 Phòng LĐ - TB - XH

 0433842228

pldtbxh_thachthat@hanoi.gov.vn

12

 Phòng Quản lý đô thị

 0433842252

pct_thachthat@hanoi.gov.vn

13 Phòng Dân tộc 0433 601522 pdt_thachthat@hanoi.gov.vn

14

 Bộ phận Một cửa

 0433681224

 

 

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

TT
 UBND các xã, thị trấn
Số ĐT
ĐỊA CHỈ EMAIL

1

 UBND TT Liên Quan

 04.33679707

ttlq_thachthat@hanoi.gov.vn

2

 UBND xã Bình Phú

 04.33672200

xbp_thachthat@hanoi.gov.vn

3

 UBND xã Bình Yên

 04.33842065

xby_thachthat@hanoi.gov.vn

4

 UBND xã Canh Nậu

 04.33599388

xcn_thachthat@hanoi.gov.vn

5

 UBND xã Cẩm Yên

 04.33773038

xcy_thachthat@hanoi.gov.vn

6

 UBND xã Cần Kiệm

 04.33672051

xck_thachthat@hanoi.gov.vn

7

 UBND xã Chàng Sơn

 04.33842272

xcs_thachthat@hanoi.gov.vn

8

 UBND xã Dị Nậu

 04.33599732

xdn_thachthat@hanoi.gov.vn

9

 UBND xã Đại Đồng

 04.33591059

xdd_thachthat@hanoi.gov.vn

10

 UBND xã Đồng Trúc

 04.33595170

xdt_thachthat@hanoi.gov.vn

11

 UBND xã Hạ Bằng

 04.33595033

xhb_thachthat@hanoi.gov.vn

12

 UBND xã Hương Ngải

 04.33596027

xhn_thachthat@hanoi.gov.vn

13

 UBND xã Hữu Bằng

 04.33927532

xhub_thachthat@hanoi.gov.vn

14

 UBND xã Kim Quan

 04.33684666

xkq_thachthat@hanoi.gov.vn

15

 UBND xã Lại Thượng

 04.33773849

xlt_thachthat@hanoi.gov.vn

16

 UBND xã Phú Kim

 04.33842011

xpk_thachthat@hanoi.gov.vn

17

 UBND xã Phùng Xá

 04.33672417

xpx_thachthat@hanoi.gov.vn

18

 UBND xã Tân Xã

 04.33595068

xtx_thachthat@hanoi.gov.vn

19

 UBND xã Thạch Xá

 04.33672268

xthx_thachthat@hanoi.gov.vn

20

 UBND xã Thạch Hòa

 04.33686319

xth_thachthat@hanoi.gov.vn

21

 UBND xã Tiến Xuân

 04.39820045

xti_thachthat@hanoi.gov.vn

22

 UBND xã Yên Bình

 04.39820019

xyt_thachthat@hanoi.gov.vn

23

 UBND xã Yên Trung

 04.39820069

xyb_thachthat@hanoi.gov.vn

 

P.V.H (05/8/2015)

sự chỉ đạo

Nông thôn mới
Thông báo
Chỉ đạo của huyện
Lịch công tác
phần mềm quản lý văn bản
hệ thống thư điện tử
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công mức 3
Lụt bão

dân số

Dân số222 842 người
Mật độ1.189 người/km²

 

địa lý

 Trụ sởThị trấn Liên Quan
Vị tríPhía Tây Hà Nội
Diện tích187,4418 km2
Xã,Thị trấn22 xã, 1 thị trấn

 

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 10
  • Tổng lượng truy cập: 11.708.482
Về đầu trang