THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng:

1. Số điện thoại đường dây nóng:

0433.842.242                       0433.681.224

0973.176.818                        0975.156.688

2. Hòm thư điện tử:

motcua_thachthat@hanoi.gov.vn

3. Địa chỉ nhận thư: UBND huyện Thạch Thất.

Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.