THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT KHÓA XX

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Liên hệ: Văn phòng HĐND- UBND huyện: 024 33 842 245

Email: vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

CÁC CHỨC DANH HĐND HUYỆN

- Ông Nguyễn Minh Hồng:  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

- Ông Cấn Văn Hương      : UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế HĐND huyện

- Bà Nguyễn Thị Mùng Chín - HUV, Trưởng ban

- Bà Trịnh Thị Hải- Phó Chánh Thanh tra huyện, Phó Trưởng ban 

- Vương Thị Thảo - HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện, Ủy viên

- Vũ Thị Lệ Quyên - HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Ủy viên

- Ông Nguyễn Giáp Dần- Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng huyện, Ủy viên 

2. Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

- Ông Nguyễn Văn Trung- HUV, Trưởng ban

- Ông Nguyễn Đình Tùng- HUV, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Phó Trưởng

ban

- Ông Nguyễn Hữu Hải    - HUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - HUV, Bí thư Đảng ủy Xã Cẩm Yên, Ủy viên

- Bà Khuất Thanh Huyền- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng, Ủy viên

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT KHÓA XIX

NHIỆM KỲ 2016-2021

Liên hệ: Văn phòng HĐND- UBND huyện: 024 33 842 245

Email: vanthu_thachthat@hanoi.gov.vn

CÁC CHỨC DANH HĐND HUYỆN

- Ông Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện

- Ông Nguyễn Như Đạt - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

- Ông Nguyễn Duy Đức- HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

CÁC BAN HĐND HUYỆN

1. Ban Pháp chế HĐND huyện

- Ông Cấn Văn Hương- HUV, Trưởng ban

- Bà Trịnh Thị Hải- Phó Chánh Thanh tra huyện, Phó Trưởng ban 

- Ông Nguyễn Giáp Dần- PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Bình, Ủy viên

- Bà Vương Thị Thảo- BT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Ngải, Ủy viên

2. Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện

- Ông Nguyễn Văn Trung- HUV, Trưởng ban

- Ông Khuất Khắc Sơn- HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Phó Trưởng ban

- Ông Nguyễn Mạnh Quân- HUV, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND Thị trấn Liên Quan, Ủy viên

- Bà Khuất Thanh Huyền- PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng, Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Bí thư Huyện đoàn, Ủy viên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH THẤT KHÓA XVIII

NHIỆM KỲ 2011-2016

1. Chủ tịch HĐND huyện: Ông Nguyễn Hồng Nhật

2. Phó Chủ tịch HĐND huyện: Ông Nguyễn Như Đạt

3. Ủy Viên Thường trực HĐND huyện: Ông Cấn Văn Quảng

Số điện thoại: (044)33842883

Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội

CÁC BAN CỦA HĐND HUYỆN

BAN KINH TỄ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

1. Ông Đặng Quang Ánh  - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy     - Trưởng ban

2. Bà Khuất Thanh Huyền -Phó bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng  - Phó ban

3. Ông Nguyễn Văn Trung- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện  - Ủy viên

4. Bà Nguyễn Thị Lan  - Phó bí thư Đảng ủy xã Thạch Xá  - Ủy viên

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

1. Ông Nguyễn Đình Dũng  - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy  - Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Mai   - Giám đốc Trung tâm dân số huyện    - Phó ban

3. Ông Lê Văn Bắc  - Viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng  - Ủy viên

4. Ông Nguyễn Hồng Công- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện  - Ủy viên

5. Bà Vương Thị Thảo  - Chủ tịch HĐND xã Hương Ngải  - Ủy viên