CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

VNeID - ứng dụng định danh điện tử

Ngày đăng 23/11/2022 | 15:50  | Lượt xem: 125
Theo quy định của Luật Cư trú, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy sẽ hết giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023. Thay vào đó, công dân sử dụng ứng dụng định danh...

Đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công liên thông

Ngày đăng 22/11/2022 | 03:00  | Lượt xem: 106
Theo văn bản số 3810/UBND-KSTTHC ngày 15/11/2022 của UBND Thành phố về việc đẩy mạnh triển khai Dịch vụ công liên thông, trong đó chú trọng triển khai 2...

Thạch Thất chú trọng bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức

Ngày đăng 17/09/2022 | 05:30  | Lượt xem: 201
Ngày 17/9/2022, tại Hội trường UBND Huyện, Trung tâm Chính trị Huyện phối hợp với phòng Nội vụ Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về...

Thạch Thất triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Ngày đăng 29/08/2022 | 11:00  | Lượt xem: 362
Đây là Chiến dịch vì cộng đồng, được triển khai trên diện rộng, hướng tới toàn thể các cơ quan, tổ chức và người dân trên cả nước; cung cấp các công cụ...

Hội nghị họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Ngày đăng 15/08/2022 | 04:00  | Lượt xem: 272
Sáng ngày 15/8/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị họp Ban chỉ đạo Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...

Tập huấn “Nâng cao nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015”

Ngày đăng 02/08/2022 | 03:12  | Lượt xem: 219
Sáng ngày 02/8/2022, UBND huyện tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia...

Đoàn kiểm tra UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Thạch Thất

Ngày đăng 07/06/2022 | 04:15  | Lượt xem: 505
Sáng ngày 07/6/2022, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát...

Công khai danh mục thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa

Ngày đăng 13/09/2021 | 01:21  | Lượt xem: 410
Ngày 13/9/2021, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản số 1820/UBND-VP về niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính, gỡ bỏ các thủ tục hành chính...

Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công

Ngày đăng 06/07/2021 | 11:02  | Lượt xem: 255
Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện để cải thiện mức độ hài lòng của người...

Nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, xác định chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn

Ngày đăng 22/04/2021 | 04:35  | Lượt xem: 196
Từng bước nâng cao tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực CCHC, phát hiện kịp thời những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình...

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước

Ngày đăng 16/04/2021 | 04:56  | Lượt xem: 190
Đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc huyện Thạch Thất. Thông qua khảo sát nắm bắt được...

Nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước, chuyển đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày đăng 12/01/2021 | 03:11  | Lượt xem: 171
Nâng cao thêm một bước về trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc huyện; tạo bước chuyển...

Cải cách hành chính nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Ngày đăng 11/01/2021 | 09:51  | Lượt xem: 259
Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức,...

Phát động phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”

Ngày đăng 14/03/2019 | 02:55  | Lượt xem: 60
Nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện trọng năm 2019, UBND huyện Thạch Thất vừa ban hành Kế hoạch số 81/KH- UBND ngày...

Thạch Thất tăng cường chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 13/02/2019 | 07:44  | Lượt xem: 54
Để tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 12/2/2019, UBND huyện Thạch Thất ban hành văn bản...