CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06
Ngày đăng 04/05/2024 | 09:00  | Lượt xem: 96

Chiều 3/5, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06. Tham dự hội nghị, có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 của Huyện; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ, phòng Văn hóa- Thông tin, Công an huyện; Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, Công an huyện, Phòng Văn hóa- Thông tin huyện đã báo cáo các nội dung liên quan công tác CCHC, chuyển đổ số và Đề án 06 trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay.

Lãnh đạo các phòng, ngành báo cáo tại Hội nghị


Trong công tác CCHC, năm 2023 điểm chỉ số CCHC của huyện đạt 93,97%, xếp hạng thứ 15/30 quận huyện, tăng 12 bậc so với năm 2022. Từ đầu năm đến nay, tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận là 1.351 hồ sơ; hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 93,48%; đã giải quyết 1.189 hồ sơ TTHC, đạt tỷ lệ 88,01%; trong đó hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn đạt 98,7%; không có hồ sơ quá hạn.
100% các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn đều thực hiện tiếp nhận và giải quyết văn bản dưới dạng điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành thành phố; 100% hồ sơ công việc tạo tạo lập trên môi trường mạng; 100 % các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện ký số văn bản đi.
Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả; Nổi bật là công tác cấp CCCD gắn chip đạt 99,6%; cấp định danh điện tử đạt 96,73%; Kích hoạt định danh điện tử đạt 94,03%; Việc rà soát, bổ sung dữ liệu lịch sử cư trú đối với công dân là học sinh thi Đại học, THPT, THCS cập nhật trên phần mềm DC01 mở rộng đạt 100%.
Việc thực hiện dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên môi trường điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn huyện đã góp phần giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, hiệu quả, từ đó từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp và phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
Đối với công tác chuyển đổi số: Hiểu rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số là một yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu quả và tiện ích của các dịch vụ công, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng dịch vụ công, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất góp phần nâng cao đời sống vật chất,tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị


Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, quan tâm chỉ đạo sát sao công tác cải cách hành chính, Đề án 06 và công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát những lĩnh vực cải cách hành chính đạt điểm thấp, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục bám sát các tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh giá chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính để thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và có chất lượng. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số của UBND huyện, các phòng ngành chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cũng như tiến độ thực hiện để chỉ đạo, triển khai đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Yêu cầu Phòng văn hóa- Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn.
Đối với Đề án 06, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ liên quan đến triển khai Đề án; tập trung hoàn thiện, ưu tiên làm trước, dứt điểm các nhiệm vụ gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp. Công an huyện phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06, tiếp tục thực hiện tốt công tác cấp CCCD gắn chíp; cấp, kích hoạt định danh điện tử; công tác làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo đúng- đủ- sạch- sống;…/.