CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công điện của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số qua nền tảng "Công dân thủ đô số"- iHanoi
Ngày đăng 05/07/2024 | 18:30  | Lượt xem: 104

Với mục tiêu “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm”, nhằm minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để trực tiếp thụ hưởng những thành quả của Đề án 06 Chính phủ mang lại và tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Chính quyền Thủ đô; ngày 05/7/2024 UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Gọi tắt là Đề án 06 Chính phủ); Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thí điểm ứng dụng "Công dân thủ đô số" phục vụ việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực trên địa bàn Thành phố.

Ưng dụng Công dân thủ đô số - iHanoi

Ứng dụng “Công dân Thủ đô số” hướng đến mục tiêu phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, thông qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” cung cấp các dịch vụ, tiện ích hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, như: phản ánh hiện trường; dịch vụ công trực tuyến; cổng tham vấn, đối thoại của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tổng đài hỏi đáp tự động (tích hợp AI); tiếp công dân, khiếu nại tố cáo; thông tin cảnh báo hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp…và các tiện tích khác trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, môi trường, cảnh báo ngập úng…góp phần nâng cao chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố mang lại giá trị, lợi ích cho người dân.
Ứng dụng “Công dân Thủ đô số” là một nền tảng mạng xã hội duy nhất của Hà Nội, qua đó mỗi người dân, doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp với các cấp chính quyền Thành phố nhanh chóng, kịp thời; lưu trữ các thông tin tài liệu tài liệu của cá nhân, tổ chức để phục vụ việc chia sẻ dữ liệu (khi cần) trong quá trình tham gia giải quyết các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước trực thuộc Thành phố thông qua nền tảng mạng xã hội “Công dân Thủ đô số”

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng Chính quyền thành phố Hà Nội xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, xây dựng Thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững với quyết tâm xây dựng "Chính quyền số - Chính quyền phục vụ", "Doanh nghiệp số - Doanh nghiệp cống hiến", "Xã hội số - Xã hội niềm tin" với "Tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu", "Tư duy Thủ đô và hành động của Hà Nội!

Xem chi tiết Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 10/01/2024Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 05/7/2024 của UBND thành phố Hà Nội tại đây!