CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội miễn phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID từ 01/6/2024
Ngày đăng 03/06/2024 | 14:16  | Lượt xem: 34

Từ ngày 01/6/2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ 100% phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID cho công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐND quy định hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 01/6/2024, công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID sẽ được hỗ trợ 100% mức phí phải nộp nếu không thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, gồm:

- Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em 2016.

- Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi 2009.

- Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật 2010.

- Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg năm 2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

- Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 phiếu Lý lịch tư pháp (từ phiếu thứ 03 trở lên) trong một lần yêu cầu thì được hỗ trợ tối đa: 50.000 đồng/lần/người. (tương đương 10 phiếu Lý lịch tư pháp).

Xem thêm tại Nghị quyết 11/2024/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024.