HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Đại hội đại biểu thành viên thường niêm Quỹ Tín dụng nhân dân Chàng Sơn năm 2024
Ngày đăng 03/02/2024 | 23:46  | Lượt xem: 339

Sáng ngày 03/02/2024, Quỹ tín dụng nhân dân Chàng Sơn tổ chức Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Giám đốc NHHHTX chi nhánh Sở Giáo dục; đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp huyện Thạch Thất; đồng chí Nguyễn Mạnh Quân - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Chàng Sơn; đồng chí Nguyễn Trần Vượng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn; các đồng chí thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ xã; các đại biểu đại diện cho 824 thành viên trong 4 thôn dân cư trên địa bàn xã.

Đại biểu tặng hoa chức mừng Đại hội

Trong năm 2023, HĐQT đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ĐIều lệ, Quy chế và nghị quyết đại hội thành viên, Nghị quyết HĐQT họp từng tháng để quản trị điều hành hoạt động kinh doanh. Quỹ tín dụng luôn chú trọng đến chất lượng thành viên, quy trình kết nạp thành viên đều được thực hiện theo quy định. Tính đến 31/12/2023, Quỹ tín dụng Chàng Sơn có tổng số 824 thành viên, tăng 33 thành viên so với năm 2022.

Đồng chí Vũ Thị Hằng - Giám đốc QTD Chàng Sơn báo cáo tại hội nghị

Lãi suất áp dụng theo từng thời điểm, đảm bảo cân đối lãi suất hợp lý giữa đầu vào và đầu ra. Đến 31/12/2023 doanh số cho vay 112.726 triệu đồng/327 hồ sơ, doanh sso thu nợ 103.837 triệu đồng/ 364 hồ sơ. Tổng dư nợ 43.132 triệu đồng/150 hồ sơ.

Cơ cấu tín dụng cho vay ngành nghề: 38.306 triệu đồng, chiếm 88,82%/ tổng dư nợ; Cho vay khác:1.671 triệu đồng, cho vay cầm cố bằng số tiền gửi: 3.155 triệu đồng, chiếm 7,31%/ tổng dư nợ.

Trong quá trình hoạt động, tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn đưuọc sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, giới hạn cho vay đảm bảo theo thông ty số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015. Đồng thời, luôn đảm bảo cập nhật chứng từ giao dịch hàng ngày, chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo hàng tháng, hàng quý, năm gửi NHNN và cơ quan có liên quan. Thực hiện đúng quy trình thu, chi tiền mặt, thực hiện và duy trì kiểm quỹ đầu ngày, cuối ngày, mở các loại sổ sách theo đúng quy định.

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thể hiện sự nhất trí cao đối với báo cáo, tờ trịnh được đề ra; đồng thời, tham luận làm rõ hơn những khó khăn, đề xuất giải pháp góp phần phát triển Quỹ tín dụng xã vững mạnh hơn.

Đồng chí Nguyễn Trần Vượng - Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Trần Vượng - Phó Bí thư Chủ tịch UBND xã Chàng Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hà Nội đề nghị, các đồng chí trong HĐQT cần bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của huyện và của xã để xây dựng phương hướng, hoạt động kinh doanh. Huy động tối đa nguồn vốn, mở rộng nhu cầu kinh doanh, tái đầu tư để phát triển hoạt động của Quỹ; liên tục và tranh thủ bám sát sự lãnh đạo, hỗ trợ của ban ngành trên địa bàn xã, huyện.

Hoàn thiện quy chế, quy trình nội bộ đối với cán bộ, đối với thành viên, nhân dân. Cán bộ, nhân viên của Quỹ cần thay đổi thái độ, tác phong, nề lối làm việc; cần xuống cơ sở gặp gỡ thành viên, nhân dân để tuyên truyền, vận động, tiếp cận nhu cầu của người dân tham gia vào các hoạt động của Quỹ. Nâng cao năng lực, tầm nhìn, thời cuộc phát, huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, thẳng thắn phê bình, tự phê bình của cán bộ. Phát huy vai trò của HĐQT, ban kiểm soát góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Tổ chức định kỳ 3 tháng, 6 tháng HĐQT họp giao ban cùng thường trực, lãnh đạo chủ chốt để báo cáo hoạt động của Quỹ, lắng nghe chỉ đạo. Đồng thời giao ban với trưởng thôn, bí thư chi bộ để truyền tải thông điệp, vận động người dân góp phần vào sự phát triển của Quỹ.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT - Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Chàng Sơn. Sau thời gian việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội thành viên thường niên năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, kết quả đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm được bầu giữa chức vụ Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân xã Chàng Sơn./.