HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Thạch Thất: Hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
Ngày đăng 12/04/2023 | 17:28  | Lượt xem: 811

Thạch Thất: Hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; xây dựng  mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ tới (2023 - 2028); đồng thời, lựa chọn, bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm những cán bộ thực sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, được đông đảo đoàn viên, người lao động tín nhiệm.

Theo đó, để chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn Huyện, thời gian qua, Liên đoàn Lao động Huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cở sở trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở; tiến hành rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội…

Tính đến ngày 11/4/2023, 100% Công đoàn cơ sở trên địa bàn Huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong quá trình tổ chức Đại hội, các Công đoàn cơ sở đều đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian, kinh phí và đảm bảo tiến độ đề ra.

Đặc biệt, qua Đại hội, các Công đoàn cấp cơ sở trên địa bàn Huyện đã bầu ra 657 ủy viên Ban Chấp hành, trong đó: Số ủy viên BCH tham gia lần đầu: 299 đồng chí (chiếm 45,5 %); số ủy viên BCH là nữ: 478 đồng chí (chiếm 72,7 %); số ủy viên BCH là cán bộ quản lý: 113 đồng chí (chiếm 17,3 %); số ủy viên BCH là đảng viên: 363 đồng chí (chiếm 55,5 %).

Đây là tiền đề quan trọng để Liên đoàn Lao động Huyện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6/2023./.

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn cơ sở!