HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Thạch Thất: Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh điện tử, Dịch vụ công trực tuyến”
Ngày đăng 10/04/2023 | 16:43  | Lượt xem: 1212

Ngày 07/4/2023, UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Huyện năm 2023.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Đồng thời, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến; từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hằng ngày. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và người dân…

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Huyện (trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

Nội dung thi gồm các câu hỏi liên quan đến Đề án 06, quy định của pháp luật về định danh điện tử theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ ban hành quy định về định danh và xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Cuộc thi được tổ chức, triển khai thực hiện từ Quý III, Quý IV/2023, dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet (Người dự thi trả lời các câu hỏi được thiết kế sẵn trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website Cuộc thi).

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao: 46 giải cá nhân (gồm 02 giải Nhất, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng; 04 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 20 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và 20 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng;); 16 giải tập thể (gồm 02 giải Nhất, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng;  04 giải Nhì, mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng; 10 giải Ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng)./.