HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HOẠT ĐỘNG HUYỆN ỦY - HĐND - UBND

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện quý 1/2023
Ngày đăng 05/04/2023 | 17:30  | Lượt xem: 1282

Chiều ngày 05/4/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 1, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện; các thành viên Ban đại diện; lãnh đạo, cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện.

Trong quý 1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban đại diện Ngân hàng CSXH cấp trên. Chỉ đạo Ngân hàng CSXH tham mưu UBND, Ban đại diện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tín dụng chính sách trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Ban đại diện đã thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, phân bổ kịp thời 4 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm do UBND thành phố giao và 1 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm nhận ủy thác từ ngân sách huyện. Đồng thời chỉ đạo Ngân hàng CSXH phối hợp với các hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn nắm bắt đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tổ chức giải ngân cho vay đến đúng đối tượng thụ hưởng kịp thời, không để tồn đọng vốn. Kết quả doanh số cho vay trong quý 1 đạt 47,4 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 45,4 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/3/2023 đạt 516,4 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng 0,4%, với 11.266 hộ vay thông qua 284 tổ tiết kiệm và vay vốn và 10 dự án. Chất lượng tín dụng được nâng lên. Đến hết tháng 3/2023, tổng nợ xấu là 141,6 triệu đồng, chiếm 0,027% tổng dư nợ, giảm 28,7 triệu đồng so với đầu năm. Công tác huy động vốn được quan tâm. Các nguồn vốn huy động đến hết tháng 3/2023 đạt 89,2 tỷ đồng, trong đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt 66,3 tỷ đồng, tăng 4,6 tỷ đồng so với đầu năm; tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 22,9 tỷ đồng, tăng 0,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Bên cạnh đó, công tác trực giao dịch tại điểm giao dịch xã, thị trấn được thực hiện theo lịch cố định 1 lần/tháng. Tại các buổi giao dịch thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho khách hàng và cán bộ Ngân hàng; phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo an toàn về tài sản và con người, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, cải thiện đời sống. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường. Các thành viên Ban đại diện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện kiểm tra đầy đủ theo kế hoạch. Qua kiểm tra, nhìn chung các khách hàng được vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện tốt các quy định của Ngân hàng.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách trong quý 1 đã giải quyết cho vay vốn được 13 hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật; 3 gia đình có học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập; hỗ trợ vốn vay tạo việc làm cho 791 lao động; góp phần xây dựng, sửa chữa 366 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời vốn vay đã giúp 1.324 lượt khách hàng vay có thêm vốn để phát triển chăn nuôi; mua sắm thêm vật tư, máy móc, dụng cụ phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện về vốn cho nhân dân phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh Covid 19. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến rà soát, bình xét đối tượng vay; về nợ xấu; công tác huy động vốn;...

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện phát biểu tại hội nghị!

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện trong 3 tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí đề nghị các thành viên Ban đại diện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao để chủ động tham mưu và phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện tốt mục tiêu vay vốn; tiến hành rà soát và bình xét cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, đúng chương trình vay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc phát sinh; kiên quyết xử lý các trường hợp nợ xấu; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn;... để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.