VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Phát động cuộc thi Tìm hiểu lịch sử huyện Thạch Thất
Ngày đăng 04/06/2024 | 14:26  | Lượt xem: 94

Huyện uỷ Thạch Thất ban hành kế hoạch số 200-KH/HU ngày 22/5/2024 về tổ chức cuộc thi Tìm hiểu lịch sử huyện Thạch Thất.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất; giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử văn hoá địa phương và những đóng góp tích cực của Huyện trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Đối tượng dự thi: Cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuốc Huyện uỷ; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện; Đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, nhân dân đang sinh sống, học tập, công tác và lao động sản xuất trên địa bàn huyện.

Nội dung: Cuộc thi tổ chức với 02 vòng thi: thi viết và thi trắc nghiệm trên mạng internet.

Vòng thi viết:

Cấp cơ sở: thời gian nhận bài chậm nhất trước 16h00 ngày 05/7/2024

Cấp huyện: thời gian nhận bài chậm nhất trước 16h00 ngày 10/7/2024

Vòng thi trắc nghiệm trên internet: thí sinh đăng ký tham gia thi trắc nghiệm trên phần mềm trực tuyến Cuộc thi tìm hiểu lịch sử huyện Thạch Thất (qua website: http://www.btgthachthat.com.vn)

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 21/7/2024, chia thành 3 tuần:

Tuần 01: từ ngày 01/7/2024-7/7/2024

Tuần 02: từ ngày 8/7/2024-14/7/2024

Tuần 03: từ ngày 15/7/2024-21/7/2024

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây./.