VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hội Nông dân huyện Thạch Thất thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay tín dụng chính sách
Ngày đăng 10/07/2024 | 13:00  | Lượt xem: 141

Thời gian qua, hoạt động ủy thác vốn vay giữa các hội đoàn thể nói chung và Hội Nông dân huyện Thạch Thất nói riêng với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giúp nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực hiện các văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm và chương trình hoạt động liên ngành giữa Ngân hàng Chính sách xã hội và tổ chức chính trị- xã hội các cấp, hiện nay, toàn huyện Thạch Thất có 4 hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng CSXH, thông qua 284 tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp 11.627 hộ vay, với dư nợ gần 629 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân huyện là đoàn thể có số dư cao thứ hai sau Hội LHPN huyện, với trên 218 tỷ đồng, cho 4.068 hộ vay, thông qua 100 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện đã chủ động thực hiện và ban hành các văn bản chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc các nội dung trong văn bản liên tịch, hợp đồng ủy nhiệm đã ký với Ngân hàng CSXH, cũng như các quy định, quy trình, các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Duy trì chế độ họp giao ban theo định kỳ, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo giữa Ngân hàng CSXH và Hội Nông dân các cấp để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vướng mắc, đảm bảo cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tín dụng ủy thác của các bên chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định và thực hiện có hiệu quả.

Hình ảnh tại hộ sản xuất!

Chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giao ban với Ngân hàng CSXH tại điểm giao dịch để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vướng mắc trong công tác ủy thác; thường xuyên rà soát, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động kém hiệu quả. Chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện nắm bắt nợ đến hạn, tập trung đôn đốc nợ quá hạn, nợ đến hạn cuối, nợ phân kỳ và chỉ đạo các đơn vị cho vay quay vòng kịp thời không để tồn đọng vốn. Thường xuyên nâng cao chất lượng công tác nhận ủy thác vay vốn của các cấp Hội. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay. Trong 5 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện đã tiến hành kiểm tra được 9/23 xã, 14/100 tổ tiết kiệm và vay vốn, 57 hộ vay. Qua kiểm tra đã kịp thời chỉ đạo khắc phục, sửa sai sót, tồn tại trong hồ sơ tín dụng.

Nhờ vốn vay tín dụng chính sách nhận ủy thác đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, nhiều gia đình được sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; nhiều con em của các gia đình hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập..

Thông qua hoạt động vay vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội của huyện./.