TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ TIN HOẠT ĐỘNG THÀNH PHỐ

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa X
Ngày đăng 20/09/2023 | 17:07  | Lượt xem: 224

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-9.

Sáng 20-9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-9.

Dự đại hội có 345 đại biểu, đại diện cho gần 470.000 hội viên nông dân Thủ đô. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh phiên khai mạc đại hội 

Trong phiên làm việc ngày thứ nhất, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí để điều hành đại hội; bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội…

Trong báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, nêu rõ: Công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu thực hiện, đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra, trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như phát triển hội viên (150%), xây dựng Quỹ hội (175%); xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường (135%), tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (134%)... Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung hướng mạnh về cơ sở; tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực.

Sáng 20-9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa biểu dương thành tích xuất sắc của Hội Nông dân các cấp trong công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước của nông dân góp phần thiết thực cho thành công của đại hội và hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ IX đề ra. Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế; những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa X. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, có 11 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Chủ tịch ra mắt đại hội

Đại hội tiếp tục phiên làm việc buổi chiều với nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; tham luận của các đại biểu; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028…