TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

UBND huyện Thạch Thất thông báo việc Tổ chức tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2023
Ngày đăng 25/04/2023 | 16:00  | Lượt xem: 563

UBND huyện Thạch Thất thông báo việc Tổ chức tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký dự thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trực thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2023

Xem chi tiết Thông báo tại đây!