TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai Quyết định số 6347/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/12/2023 | 17:00  | Lượt xem: 288

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai Quyết định số 6347/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 về việc chấm dứt việc thu hồi, giao đất tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây)

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai Quyết định số 6347/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấm dứt việc thu hồi, giao đất tại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 25/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Xem chi tiết công văn thông báo, Quyết định số 6374/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 tại đây!