TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định về việc điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá tại các xã trên địa bàn Huyện
Ngày đăng 06/04/2023 | 17:30  | Lượt xem: 332

UBND huyện Thạch Thất ban hành Quyết định về việc điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Lỗ Đòng - Bồ Cóc xã Đại Đồng; khu Đầu Cầu Dưới thôn Thái Hòa, xã Bình Phú; khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Quyết định tại đây!