TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo về việc niêm yết công khai phương án tuyến và xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư
Ngày đăng 25/06/2024 | 09:31  | Lượt xem: 155

Thông báo về việc niêm yết công khai phương án tuyến và xin ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư

Xem chi tiết thông báo tại đây.

CGDD -ĐT 446 (đoạn 1).

CGDD - ĐT 446 (đoạn 2).

Phiếu lấy ý kiến./.