TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông báo: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và Hồ sơ mời đấu giá đối với các thửa đất trên địa bàn xã Đại Đồng, xã Dị Nậu, xã Bình Phú và xã Hương Ngải huyện Thạch Thất
Ngày đăng 17/03/2023 | 16:30  | Lượt xem: 281

Thông báo: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và Hồ sơ mời đấu giá đối với các thửa đất tại khu Lỗ Đòng – Bồ Cóc, xã Đại Đồng; Khu đấu giá xã Dị Nậu; Khu Đầu Cầu Dưới, thôn Thái Hòa, xã Bình Phú; Khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết tại đây!

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và Hồ sơ mời đấu giá đối với các thửa đất tại khu Lỗ Đòng – Bồ Cóc, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và Hồ sơ mời đấu giá đối với các thửa đất tại Khu đấu giá xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và Hồ sơ mời đấu giá đối với các thửa đất tại  Khu Đầu Cầu Dưới, thôn Thái Hòa, xã Bình Phú,huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và Hồ sơ mời đấu giá đối với các thửa đất tại  Khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội.