TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông tin giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ
Ngày đăng 24/04/2024 | 13:57  | Lượt xem: 202

Thông tin giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết công văn tại đây.

Bảng tổng hợp./.