TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP
Ngày đăng 06/02/2023 | 09:30  | Lượt xem: 112

Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về  Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thạch Thất đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vay vốn và triển khai kịp thời các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP:

          Đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ, trong đó cần quan tâm đến đối tượng người lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid- 19 đã quay trở về địa phương sinh sống, người nghèo, người yếu thế có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, duy trì, ổn định cuộc sống.

          Cho vay để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và khoản 10, Điều 1, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.

          Các chương trình cho vay mới theo Nghị quyết số 11/NQ-CP như: cho vay đối với học sinh các cấp, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến; cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

     

     Kết quả, Ngân hàng CSXH huyện Thạch Thất đã giải ngân cho 3 hộ vay Chương trình nhà ở xã hội, với số vay 1 tỷ đồng; 7 học sinh, sinh viên vay mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến, với số vay 70 triệu đồng; 3 cơ sở giáo dục ngoài công lập vay tổng số tiền 227 triệu đồng và 70 hộ vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, với số vay 3,5 tỷ đồng.

          Qua kiểm tra, đến nay, các khách hàng vay sử dụng đúng mục đích, bước đầu có hiệu quả. Bà Cấn Thị Hòa - Chủ cơ sở lớp mầm non độc lập Hoa Trạng Nguyên- xã Kim Quan chia sẻ: “Thay mặt nhóm trẻ tư thục Hoa Trạng Nguyên cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm, dành cho các nhóm trẻ một Nghị quyết để có thể nhận phần tiền hỗ trợ. Với phần tiền được vay là 80 triệu đồng, chúng tôi đã sơn, sửa lại cơ sở vật chất và mua bổ sung một số trang thiết bị, đồ dùng học tập. Đồng thời sau khi quay trở lại học tập sau thời gian nghỉ dịch, được sự quan tâm của cha mẹ học sinh đến môi trường học tập của trẻ nên cơ sở vật chất của nhà trường đã được khang trang hơn, nhà trường đã phục hồi và trở lại hoạt động bình thường”./.