TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền Huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn Huyện năm 2023
Ngày đăng 16/08/2023 | 10:00  | Lượt xem: 51

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền Huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn Huyện năm 2023

Xem chi tiết tại đây./.