TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện năm 2024
Ngày đăng 07/06/2024 | 16:06  | Lượt xem: 138

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại UBND huyện năm 2024

Xem kế hoạch tại đây.

Xem thông báo về việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc UBND huyện Thạch Thất năm 2024 tại đây.

Mẫu đơn đăng ký.

Thành phần hồ sơ./.