TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Đồng Trúc và Hạ Bằng, NTM kiểu mẫu đối với xã Dị Nậu và Hương Ngải
Ngày đăng 21/12/2023 | 16:00  | Lượt xem: 69

Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTM nâng cao đối với xã Đồng Trúc và Hạ Bằng, NTM kiểu mẫu đối với xã Dị Nậu và Hương Ngải

Báo cáo dự thảo kết quả thẩm tra xã Đồng Trúc.

Báo cáo dự thảo kết quả thẩm tra xã Hạ Bằng.

Báo cáo dự thảo kết quả thẩm tra xã Dị Nậu.

Báo cáo dự thảo kết quả thẩm tra xã Hương Ngải./.