TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

Công văn về việc niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày đăng 14/11/2023 | 15:13  | Lượt xem: 85

Công văn về việc niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Xem chi tiết công văn tại đây./.

Phiếu lấy ý kiến tại đây./.

Xem thêm chi tiết tại mã corde./.