TIẾP CẬN THÔNG TIN TIẾP CẬN THÔNG TIN

18 ngành, lĩnh vực định kỳ phải luân chuyển vị trí công tác để phòng, chống tham nhũng.
Ngày đăng 06/04/2023 | 16:00  | Lượt xem: 164

18 ngành, lĩnh vực định kỳ phải luân chuyển vị trí công tác để phòng, chống tham nhũng.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Nghị định 59 đã quy định 18 ngành, lĩnh vực có các vị trí công tác phải chuyển đổi khi đủ từ 2 - 5 năm để phòng, chống tham nhũng.

Vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như kế toán, mua sắm công, phân bổ ngân sách.

Đối với lĩnh vực thanh tra, vị trí định kỳ chuyển đổi đó là cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Lĩnh vực tổ chức cán bộ, các vị trí phải định kỳ luân chuyển là thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Vị trí phải định kỳ luân chuyển trong lĩnh vực xây dựng là cấp giấy phép, thẩm định dự án, quản lý quy hoạch. Cán bộ định kỳ phải luân chuyển vị trí trong lĩnh vực giao thông là giám định kỹ thuật, quản lý các công trình giao thông; Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông; Sát hạch, cấp phép cho người điều khiển phương tiện giao thông.../.