THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Trường THPT Hai Bà Trưng huyện Thạch Thất
Ngày đăng 10/07/2024 | 12:00  | Lượt xem: 80

UBND huyện Thạch Thất thông báo công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định dự án Trường THPT Hai Bà Trưng huyện Thạch Thất tại xã Tân Xã - huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo tại đây!