THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch Tiếp nhận vào công chức Văn hóa – Xã hội xã Thạch Xá không qua thi tuyển
Ngày đăng 20/03/2023 | 17:52  | Lượt xem: 90

UBND huyện Thạch Thất ban hành Kế hoạch Tiếp nhận vào công chức Văn hóa – Xã hội xã Thạch Xá không qua thi tuyển

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!