THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc phê duyệt Phương án tuyến đường từ QL21 đi khu tái định cư Đại học Quốc gia, tỷ lệ 1//500 (tuyến 1) huyện Thạch Thất
Ngày đăng 28/06/2024 | 16:46  | Lượt xem: 121

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định về việc phê duyệt Phương án tuyến đường từ QL21 đi khu tái định cư Đại học Quốc gia, tỷ lệ 1//500 (tuyến 1) huyện Thạch Thất

Xem chi tiết QĐ tại đây.

Thông báo về việc công khai phương án tuyến (tuyến 1) 

Bản vẽ./.