THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Thạch Thất ban hành các Quyết định Về việc giao đất ở để thực hiện Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ ở Thôn 5, xã Thạch Hòa
Ngày đăng 09/03/2023 | 16:30  | Lượt xem: 69

Quyết định giao đất TĐC bà Nguyễn Thị Gái- thôn 5, thạch hoà để thực hiện dự án tại khu tái định cư đại Đại học Quốc gia Hà Nội trên địa bàn xã Thạch Hoà

Quyết định giao đất TĐC ông Nguyễn Văn Thế- thôn 5, thạch hoà khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định giao đất TĐC ông Trần Văn Được- nguyễn thị hà- thôn 5, xã thạch hoà khu tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội