THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện ban hành các Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện Phương án BT, HT và tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn xã Thạch Hoà tại khu Tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội, trên địa bàn xã Thạch Hoà, Thạch Thất
Ngày đăng 16/11/2023 | 23:49  | Lượt xem: 36

UBND huyện ban hành các Quyết định về việc giao đất ở để thực hiện Phương án BT, HT và tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn xã Thạch Hoà tại khu Tái định cư Đại học Quốc gia Hà Nội, trên địa bàn xã Thạch Hoà, Thạch Thất

Xem chi tiết tại đây./.