THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất quản lý, sử dụng.
Ngày đăng 22/05/2024 | 09:00  | Lượt xem: 91

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất quản lý, sử dụng.

Xem chi tiết tại đây./.