THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ IV năm 2024
Ngày đăng 21/05/2024 | 08:50  | Lượt xem: 98

Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thạch Thất lần thứ IV năm 2024

Xem chi tiết tại đây./