THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất quản lý, sử dụng
Ngày đăng 28/05/2024 | 15:45  | Lượt xem: 53

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là 01 xe ô tô do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất quản lý, sử dụng

Xem chi tiết tại đây./