THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo Dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện Thạch Thất khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 28/05/2024 | 15:43  | Lượt xem: 31

Thông báo Dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 17 HĐND huyện Thạch Thất khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây./.