THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/02/2024 | 17:30  | Lượt xem: 42

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Xem chi tiết QĐ tại đây.

Phụ lục lĩnh vực thủ tục hành chính được thay thế./.