THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định số 1644/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 27/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/04/2024 | 10:18  | Lượt xem: 129

Quyết định số 1644/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 27/3/2024 về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem chi tiết tại đây./.