THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024
Ngày đăng 21/02/2024 | 08:17  | Lượt xem: 67

Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của UBND huyện về công dân xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Xem chi tiết QĐ tại đây.

Danh sách đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Danh sách chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024./.