THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Kế hoạch Tổng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác
Ngày đăng 01/04/2024 | 14:05  | Lượt xem: 28

Kế hoạch Tổng kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến người điều khiển, chủ phương tiện, cơ sở sản xuất, kinh doanh xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp, xe mô tô kéo theo xe khác, vật khác trên địa bàn huyện Thạch Thất

Xem chi tiết tại đây./