PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN

Công văn số 224 của BCH phòng chống thiên tai Thành phố về cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3
Ngày đăng 19/08/2016 | 16:44  | Lượt xem: 7

Công văn số 224 của BCH phòng chống thiên tai Thành phố về cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Công văn số 224 của BCH phòng chống thiên tai Thành phố về cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 3

 

Xem công văn tại đây