KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Những kết quả nổi bật hoạt động Công Đoàn Thạch Thất, khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
Ngày đăng 24/05/2023 | 08:00  | Lượt xem: 90

5 năm qua, Công Đoàn Thạch Thất đã đạt được những kết quả nổi bật.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thạch Thất lần thứ X, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy Thạch Thất, sự tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các cấp Công đoàn huyện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và anh hùng, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa X đề ra. Trong đó, vượt mức 07 chỉ tiêu, hoàn thành 06 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa X đề ra.

-Nhiệm kỳ qua, đã thành lập 71/39 CĐCS (đạt 182% kế hoạch), kết nạp mới 2.355/1.470 đoàn viên (đạt 160,2% kế hoạch).

-Hàng năm, bình quân đạt 96% CĐCS khu vực nhà nước và 80% khu vực ngoài Nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không có CĐCS yếu kém. Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện liên tục đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-Hàng năm thu kinh phí công đoàn đạt từ 101% - 121,7% chỉ tiêu Thành phố giao.

-Hàng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC,VC; 100% DN ngoài nhà nước (có từ 10 lao động trở lên) tổ chức Hội nghị người lao động; 94,6% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; 75% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

-Hàng năm, có từ 70% - 77% CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp...

7 chỉ tiêu hoàn thành đó là:

-100% cán bộ công đoàn cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

-100% CĐCS có từ 10 nữ CNVCLĐ trở lên thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hàng năm có 86% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” các cấp.

-90% CĐCS phối hợp tổ chức phong trào thi đua, thiết thực hiệu quả; 90% cơ quan, đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% CNVCLĐ thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử trong cơ quan đơn vị.

-Hàng năm, 100% CĐCS được hỗ trợ pháp lý và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

-Hàng năm, có trên 95% CNVCLĐ được học tập, tuyên truyền phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết công đoàn.

-100% CĐCS có thực hiện kiểm tra đồng cấp.

-Hàng năm, phối hợp kiểm tra từ 15-30 doanh nghiệp. 5 năm phối hợp 120 cuộc kiểm tra thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19...

Những kết quả trên đã khẳng định uy tín và vị thế của Công đoàn huyện, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trên địa bàn huyện Thạch Thất giai đoạn 2018-2023.

Từ năm 2018 đến nay LĐLĐ huyện liên tục được tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND Thành phố, LĐLĐ Thành phố./.