KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ lập bộ năm 2024 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế
Ngày đăng 20/11/2023 | 15:17  | Lượt xem: 36

Triển khai thực hiện kỳ lập bộ năm 2024 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế, Chi cục Thuế khu vực Thạch Thất- Quốc Oai hướng dẫn như sau:

1. Nộp lệ phí môn bài:

Đối tượng áp dụng: Hộ kinh doanh có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài (LPMB) trừ các trường hợp được miễn LPMB sau đây: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn LPMB trong năm đầu hoạt động.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài: Đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/01/2024. Đối với hộ đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp LPMB chậm nhất là ngày 30/7/2024 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là ngày 30/01/2025 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm).

2. Khai thuế, nộp thuế đối với hộ khoán.

Đối tượng áp dụng: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC; Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán; Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng; Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.

Thời hạn nộp thuế: Hộ khoán nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động thì thời hạn nộp thuế tháng mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo. Trường hợp hộ khoán đề nghị cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.

Mọi vướng mắc cần giải đáp, người nộp thuế liên hệ số điện thoại của cơ quan Thuế như sau:

Người nộp thuế địa bàn Thạch Thất: 02433 683 774

Số điện thoại Đội quản lý thuế liên xã số 01: 024.336.83066./.